DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 10.01.2011 20:00:51 

SLATIŇANY - MĚSTO KONÍ

HIPOLOGICKÉ MUZEUM

 
DNE 28.3.2001 BYL ZÁMEK SLATIŇANY PROHLÁŠEN NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU

Od konce 13. století stávala na místě zámku tvrz, roku 1469 vypálená vojsky táhnoucími proti Jiřímu z Poděbrad. Později byla obnovena. Roku 1575 zakoupil tvrz Bohuslav Mazanec z Frymburka a přestavěl ji podle návrhu O. Avostalise na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře dostali majetek Berkové z Dubé, po nich jej získal Josef František ze Schönfeldu, jehož dcera Kateřina se roku 1747 provdala za Jana Adama z Auerspergu. Panství Auerpergů znamenalo poslední významnou etapu ve výstavbě zámeckého areálu. Přistavěli severní křídlo a hospodářské budovy, i průmyslové stavby v nedalekém okolí. Dali budovám dnešní romantický výraz. Z podoby středověké tvrze se nic nezachovalo. Byla pojata do hmoty západního křídla zámku. Renesanční křídla východní a jižní vytvářejí podkovovitou dispozici. Úpravy dotvořily exteriér sgrafitovou výzdobou, volutovými štíty, vikýři, věžičkou a lunetovou římsou. V 19. století ustoupila renesanční podoba střízlivě klasicistnímu výrazu. Poslední etapu změn zaznamenal zámek v polovině 19. století. Stavitelé F. Schmoranz a B. Škvor jej doplnili o severní křídlo, mnohobokou věž a další historizující motivy. Odrážejí se především v členění fasády, zubořezu, detailech komínů, oken a dveří a v kovových a dřevěných doplňcích. Řešení velké části reprezentačních vnitřních prostor lze považovat za raně klasicistní. V západním křídle se zachovaly gotické sklepy, suterén a přízemí východního křídla obsahují zbytky klenutých renesančních místností. V sálech bez výrazné štukové výzdoby zachován dřevěný obklad a částečně stylový nábytek, zejména v knihovně a jídelně.Od r.2001 je zámek národní kulturní památkou.

Podstatnou část výzdoby tvoří exponáty hipologického muzea ,které bylo zřízeno po druhé světové válce a dokumentuje vývoj koně od jeho vzniku až po současnost. Za vznik Hippologického muzea ve Slatiňanech tohoto unikátu nejen na území České republiky,se nejvíce zasloužil PhDr.et MUDr. František Bílek DrSc .Ve 34 místnostech zámku jsou uloženy předměty s koňskou tematikou. Sbírka je svým rozsahem největší v Evropě.Koni a jeho historii je podřízen výběr obrazů, plastik a dalšího vybavení interiéru. Expozici doplňují originály, kopie a reprodukce obrazů známých i méně známých mistrů (J. Mánes, M. Aleš, J. Hamilton, Velasquéz atd.) a soch (antické odlitky, plastiky A. de Vriese, J. V. Myslbeka), dále vídeňský porcelán a delfská fajáns s motivy koní.V zámeckém parku u jižního křídla zámku najdete také sochu Bohumila Kafky :Theseus - kůň Jana Žižky z Trocnova,neboli studii pro pomník J.Ž. v Praze na Žižkově.Součástí muzea je i " živá" expozice,kde v ohradě v zámeckém parku najdete rodinku kertaga,neboli Koně Przewalského,nebo raději počeštěno Koně Převalského .Zde v této ohradě jsou umístěni od r.2004 a už mají za sebou i jednu tragickou událost,kdy klisnu Chrudimku někdo nakrmil prudce jedovatým tisem...Daleko radostnější ale je,že se zde narodila už dvě hříbata !!! Rodinku tvořili hřebec Fučík,klisna Xandy (matka Chrudimky) hřebeček Karel Slatiňanský a klisnička Lima.Hřebeček Karel se však nedávno odstěhoval za sluncem do Itálie.

JEN MĚ TAK TROCHU MRZÍ,ŽE V HIPPOLOGICKÉM MUZEU NENÍ PODLE MĚ ODPOVÍDAJÍCÍ EXPOZICE,
KTERÁ BY NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘIBLÍŽILA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČESKÉ PLEMENO,STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ. STAROKLADRUBSKÉMU KONI JE ZDE VĚNOVÁN JEDEN SALON (S BUSTOU F.BÍLKA A OBRAZY VÝZNAMNÝCH PLEMENÍKŮ) A I VE VÝKLADU NA NĚJ PRŮVODCI PAMATUJÍ.POKUD ALE CHCETE NĚJAKÉ PODROBNOSTI O STAROKLADRUBSKÉM VRANÍKOVI,MUSÍTE DO NEDALEKÉHO HŘEBČÍNA,KDE JE V RÁMCI PROHLÍDKY I MALÉ MUZEUM.

Přilehlý zámecký park byl založen na počátku 19. století v anglickém stylu. Na ploše 16 ha se nachází druhá nejbohatší sbírka dřevin ve východních Čechách.V parku se najdete zajímavé a vzácné druhy dřevin. Např. buk červený (mimochodem nejkrásnější strom Chrudimska,nominovaný na Strom roku 2007),jehož část vidíte na této stránce na fotografii sochy koně. Dále třeba Douglasova borovice, Jinan dvoulaločný, Platan javorolistý, Katalpa trubačovitá, Trnovec trojzubý, cypřiše, atd. Krásné posezení je na jaře a v létě u jezírka s " přístavištěm" a rozkvetlými vodními rostlinami.

Internetové stránky Hipologického muzea Slatiňany najdete ZDE