DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 10.01.2011 20:00:51 

SLATIŇANY - MĚSTO KONÍ

HŘEBČÍNHřebčín vznikl z původních stájí pro dostihové koně ,kočárové koně a koně pro parforsní hony, které patřily spolu s přilehlým zámkem a panstvím rodině Auerspergů. Stáje byly postaveny na sklonku 19.století - pokud se podíváte na vstupní objekt hřebčína,najdete tam letopočet 1898.V letošním roce tedy slaví 110 let od založení.Stáje byly známy pod jménem Earlstall,podle svého prvního anglického správce.Na svou dobu měly velmi moderní parametry - zařízení pro mytí a ošetřování koní,uskladnění a údržbu kočárů,ale třeba i zázemí pro personál a dokonce i byty zaměstnanců.Pravděpodobně to ve své době byly nejmodernější stáje v celém Rakousku-Uhersku.

V hřebčíně Slatiňany se přes 60 let chová starokladrubský kůň v černé barvě, čili starokladrubský vraník. Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní rasy koní, má španělsko-neapolský původ a vznikl pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Pro starokladrubského koně,ať už bělouše či vraníka,je typický klabonos,i když mě osobně by se více líbilo označení románský nos... Historie chovu sahá až do roku 1579.Po roce 1918 byly snahy o likvidaci chovu běloušů i vraníků.Důvodem byla zřejmě oblíbenost tohoto plemene u Habsburků.Pro zajímavost něco trochu morbidního - osmispřeží starokladrubských vraníků bylo použito při pohřbu několika Habsburků,např.Korunního prince Rudolfa,Císařovny Sissi či samotného Františka Josefa I...

Chov běloušů zůstal přes četné problémy nakonec zachován,ale vraníci byli v roce 1931 téměř zcela zlikvidováni. Po ukončení II. světové války a po převzetí objektů Hřebčína Slatiňany státem (srpen 1945) byli starokladrubští vraníci, jejichž regenerace probíhala od r.1941 v Průhonicích u Prahy,přestěhováni po kopytě do stájí ve Slatiňanech. Díky prof. Františkovi Bílkovi z VŠZ v Praze, který v rámci ojedinělého projektu regenerace shromáždil poslední zbytky vraníků (na začátku regenerace starokladrubského vraníka bylo k dispozici kromě 23 klisen - starokladrubských bělek nebo klisen s podílem starokladrubské krve ,18 čistokrevných lipických klisen,ale pouze pět čistokrevných starokladrubských vraníků - 3 hřebci a 2 klisny ! ), můžeme nyní obdivovat toto nejstarší české plemeno. " Lví" podíl na regeneraci má také Lev Richter a Jaroslav Dušek se svými spolupracovníky ,který dokončil regeneraci v 70. letech.   Na regeneraci se podíleli kromě kladrubských běloušů rovněž lipický vraný hřebec Siglavi Pakra (pocházel z Hřebčína Dakovo v Chorvatsku) a fríský hřebec Romke ,kteří zde založili dvě nové linie ke dvěma původním liniím Sacramoso a Solo (vznikla ve 30. letech odštěpením z linie Sacramoso).Více se o regeneraci dočtete,pokud si stáhnete soubor " Regenerace" ze spodní části této stránky. V r.1948 byl hřebčín přejmenován na Výzkumnou stanici pro chov koní ve Slatiňanech, která prováděla výzkumnou činnost až do r. 1992,kdy se stala součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem . Pod touto hlavičkou měly Slatiňany dokonce i do r.1953 pobočku v Chlumci nad Cidlinou,kde byli chováni koně Kinských,neboli Equus Kinski...Kdo by chtěl trochu odborněji prostudovat současný stav chovu starokladrubského koně,může si přečíst dokument " Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů..."za rok 2006,kde je na stranách 19 - 23 část věnovaná Starokladrubskému koni.

V současnosti chová hřebčín Slatiňany kolem 250 starokladrubských vraníků. Základní stádo má 74 chovných klisen a 16 plemenných hřebců - Solo Elea XXII , Siglavi P.Basilika VIII , Solo Morela XXIV , Sacramoso Favina XLIX , Solo Rosa XVII , Sacramoso Basia I , Solo Bardana XVIII , Generalissimus Paluba I , Sacramoso Majorita IV , Sacramoso Seico VI , Sacramoso Montana VII , Romke Elevace IX , Sacramoso Rosa IX,Sacramoso Mantova X, Solo Xahira XXVI, Romke Eleja X. S některými plemennými hřebci se letos můžete setkat při závodech spřežení, v roce 2008 je zapřahají všichni soutěžící slatiňanští vozatajové - Kateřina Neumannová,Martin Hejl a David Myška.  Hřebec Siglavi P.Basilica VIII je na pohledech ze Slatiňan,ale můžete ho spolu s jeho jezdcem K.Dvořákem a tanečnicí M.Cukrovou znát z vystoupení na různých akcích,třeba při letošní drezurní show J.M.Pignona.

Hřebčín Slatiňany ale není jen hlavní budova hřebčína,kde je správní středisko a středisko chovu,ale také výcvikové středisko hřebců a klisen na pozemku bývalé cihelny.Nesmím zapomenout na středisko Ústřední evidence koní,které je pověřeno vedením evidence všech koní chovaných v ČR kromě klusáků a A1/1 (Anglický plnokrevník).V nádherné Slavické oboře (cca 8 km - krásná procházka,ale pozor,obora je přístupná za určitých podmínek - viz text dole " Slavice" !!!) pak ještě najdete hříbárnu Slavice,kde jsou chování hřebci a klisny do věku 3,5 r. Součástí Hřebčína Slatiňany jsou i stáje v Heřmanově Městci naproti zámku .Ty v minulosti patřily rodu Kinských.Dnes je v zámeckých stájích výcvikové středisko,kde se provádí převážně výcvik hřebců určených k prodeji pod sedlem i v zápřeži a výcvik do sportovních zápřeží.Součástí historického areálu stájí je galasedlovna se sbírkou památkově chráněných uzdění,sedel a postrojů.V nedalekém parku " Bažantnice" se pořádají jezdecké závody - spřežení,všestrannost,parkury.

PROHLÍDKA HŘEBČÍNA SLATIŇANY - od 1.5. do 31.8. (vždy kromě pondělí - POZOR,nesplést s NHK,tam začíná oficiální návštěvnická sezona již 1.4.!!!)) jsou možné prohlídky hřebčína.Celá prohlídka trvá zhruba 80 minut a není to pouze prohlídka stájí v hlavní budově.Návštěvníci mají možnost nahlédnout i do objektu výcvikového střediska (tzv."Testačka"),kde je i malé muzeum,dokumentující i chov starokladrubských vraníků ve slatiňanském hřebčíně.Za rok 2007 navštívilo tyto placené prohlídky hřebčína 14800 návštěvníků.Ceny všech služeb ,které Hřebčín Slatiňany nabízí,si můžete prohlédnout zde.Hřebčín můžete navštívit i mimo hlavní sezonu,je ale VŽDY nutné si to dohodnout předem.Podmínky najdete u cen služeb (viz předchozí odkaz).

Kromě přístupných stájí je nedaleko od hlavní budovy hřebčína krytá jízdárna a výběhy pro koně.Výběhy jsou zvláště mezi dětmi velmi oblíbené,protože starokladrubští vraníci jsou mírné povahy.Nikdy ale nezapomínejte,že starokladrubský vraník je zvíře !!!.V loňském roce byl jeden můj známý svědkem toho,jak nějaký " obdivovatel" koní posadil své malé dítě na nedávno narozené hříbě !!!To je skutečně nezodpovědné a trestuhodné jednání.
Hlavní výběhy koní jsou kousek od hřebčína u placeného parkoviště,kde je veřejné WC a možnost občerstvení.Další místa,kde můžete koně najít,jsou pod bývalou Švýcárnou a nebo na Třešňovce (pokud to u nás neznáte,podle těchto místních názvů Vám místní určitě cestu rádi ukáží).Tam to můžete spojit s příjemnou procházkou a návštěvou oblíbeného Kočičího Hrádku a výletní Restaurace Monaco .
Moje doporučení co se týká dobrých obědů a večeří a samozřejmě příjemného posezení je ale Penzion a restaurace U zámku .Najdete zde také kvalitní ubytování.

Hřebčín Slatiňany také každoročně pořádá několik akcí v krásném areálu hřebčína a zámeckého parku,nebo v areálu
" Bažantnice" v Heřmanově Městci. Určitě nejlepší " slatiňanskou akcí" akcí byl loni Jezdecký den 30.6.2007.V roce 2008 ale bohužel ve Slatiňanech na "póloplace" v zámeckém parku žádnou akci neuvidíte.Důvodem je nutnost regenerace plochy vč. dosetí trávy. Regenerace plochy v letošním roce je důležitá také proto,že příští rok,tedy v roce 2009 zde bude opět k vidění Velký jezdecký den,který měl v r.2007 velký úspěch.Letos je Velký jezdecký den v Kladrubech nad Labem,kam určitě za vraníky i bělouši přijeďte !!! Ve Slatiňanech budete mít možnost vidět vraníky v akci při halových závodech spřežení 22.3.
a při Dni koní 25.5.,v Heřmanově Městci při jednodenních závodech spřežení "Memoriál Jiřího Škodného" 7.6.Kde všude a při jaké příležitosti ještě můžete starokladrubské vraníky a bělouše vidět,najdete na stránkách Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

Závody spřežení,drezura,parkury,barokní ježdění,tam všude se můžete se starokladrubskými vraníky setkat.Ti slatiňanští se ale účastní i různých kulturních a společenských akcí,v roce 2007 např.  : Slavnost koní, historie a řemesel Kuks , Jean Francois Pignon (drezér koní) - Praha,Galavečer jezdeckého sportu Praha-Žofín,Královský průvod z Prahy na Karlštejn,Slavnosti sv.Václava v Hradci Králové,Výstava koní Císařský ostrov Praha,Den koní Kladruby n/L. a Slatiňany,Velký jezdecký den Slatiňany (fotky najdete na www.slatinany.estranky.cz ),Velká pardubická steeplechase,Jaro s koňmi Lysá nad Labem.Z dalších akcí bych snad jen vzpomenul účast čtyřspřeží na akci "Hasičské slavnosti 2007" v Litoměřicích.Zatím Vám bohužel mohu nabídnout pouze tuto fotku.Po rozšíření fotogalerie Vám ale nabídnu více fotografií nejen z této akce.Poslední měsíc loňského roku,7.-9.12.2007 jste mohli slatiňanské vraníky vidět na akci,která se jmenovala "Vánoční španělská škola".Pokud si projdete fotogalerii na stránkách pořádající firmy,určitě tam zástupce Slatiňan najdete...Jako koně jízdní policie se vraníci (původem ze Slatiňan) používají v Pardubicích a Ostravě.

Ještě jedna zajímavost - starokladrubští vraníci z JK Spomyšl,kteří se všichni se narodili ve Slatiňanech a prošli zde výcvikem,se často účastní různých akcí (na výše uvedeném Kuksu byl Generalissimus Morgana XXXI-11 s p.Romanou Hájkovou ),show a filmových produkcí.Spolupracují třeba se společností FILMKA stunts,jejímiž zakladateli byli pánové Lahoda a Tomsa.Vraníky tak můžete vidět třeba ve filmech Van Helsing,Příběh rytíře nebo Oliver Twist.I to jsou úspěchy,na které mohou být ve zdejším hřebčíně hrdí !!!My Slatiňáci se k tomu snad časem dopracujeme...

regenerace.rtf (26 KB)

Slavice.doc (203 KB)